English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
Leto 2018

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  Institucionalna dvojezičnost na narodno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost
Vodja projekta: dr. Sonja Novak - Lukanović
Sodelavci: dr. Katalin Munda Hirnok (INV), dr. Attila Kovács (INV), dr. Mitja Žagar (INV), dr. Mojca Medvešek (INV), dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ), dr. Anja Zorman (UP FHŠ), dr. David Limon (FF UL), dr. Michele Gazzola
Financer: ARRS
Šifra projekta: J6-9373
Obdobje trajanja projekta: julij 2018 - junij 2021


Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci: dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac, dr. Janez Pirc, dr. Mitja Žagar, Sabina Zorčič
Financer: ARRS
Šifra projekta: J5-9351 
Obdobje trajanja projekta: julij 2018 - junij 2021
 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.
Vodja projekta: dr. Jurij Fikfak, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Sodelavka iz INV:
dr. Katalin Munda Hirnok
Financer: ARRS
Šifra projekta: J6-8254 
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020


Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015
Vodja projekta: dr. Janja Žitnik Serafin
Nosilec: ZRC SAZU
Šifra projekta: J5-8246
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 
 

CRP


Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli
Nosilec projekta: dr. Janez Pirc
Sodelavci:  dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac
Šifra projekta: V5-1703
Financer: ARRS, MIZŠ 
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju
Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci:  dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Anna Kolláth (UM FF), dr. Jutka Rudaš (UM FF)
Šifra projekta: V5-1704
Financer: ARRS, MIZŠ
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji
Šifra projekta: V5 - 1709
Nosilec: dr. Milan Bufon, ZRS Koper
Sodelujoča organizacija INV: dr. Barbara Riman, dr. Danijel Grafenauer
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2019

 

Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru
Vodilni partner projekta: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI
Partnerji projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Univerza na Primorskem - Pedagoška Fakulteta.
Pridruženi partnerji projekta: Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine,  Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.
Sodelujoči iz INV: dr. Sara Brezigar, dr. Sofija Zver, dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 

 
Drugo 

Interreg program SI-AT: 321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2019


Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.
Vodilni partner: Pomurski muzej Murska Sobota
Partnerji: Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mestni muzej Savaria Szombathely, Arhiv Železne županije
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Interreg program SI-HU.Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja: projekta: 11. 1. 2017 - 30. 4. 2019


Institucionalna in (samo)evalvacija Inštituta za družbene vede (Inštitut društvenih nauka/Institute of social sciences)
Projekt “PERFORM – Performing and Responsible Social Sciences”
Financer: švicarska agencija za razvoj in sodelovanje izvajata pa ga HELVETAS Swiss Inter cooperation in univerza iz Fribuourga (University of Fribourg)
Izvajalec/nosilec: dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: september 2017 – junij/september 2018

Analiza stanja in razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem
Nosilec projekta: dr. Danijel Grafenauer
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza položaja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem danes
Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza stanja porabskih Slovencev in perspektive njihovega razvoja
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Strokovno-razvojna naloga: Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem; dejavnosti učiteljev in izvedba posveta
Vodja: dr. Mojca Medvešek,
Sodelavci: dr. Barbara Riman, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
št. pogodbe: C3330-18-431032
Obdobje trajanja: 2018 
 
Strokovno-razvojna naloga: Koordinacija in evalvacija aktivnosti: učenje slovenskega jezika na Hrvaškem
Vodja: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci: dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
št. pogodbe: C3330-18-431032
Obdobje trajanja: 2018

Pomen dvojezične šole za ohranjanje vitalnosti madžarske narodne skupnosti
Vodja: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci: dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Attila Kovács
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
št. pogodbe: C3330-18-431032
Obdobje trajanja: 2018


Modeli urejanja romskih naselij
Vodja: dr. Jernej Zupančič
Financer: Ministrstvo za okolje in prostor
Sodelavci iz INV: dr. Miran Komac, dr. Janez Pirc, dr. Samo Kristen
Izvajalci:  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo in Inštitut za narodnostna vprašanja
obdobje trajanja: 
maj 2018  - november 2018
 

NOVICE

13-9-2019
Narodna in univerzitetna knjižnica in Inštitut za narodnostna vprašanja vas po ogledu razstave Sosedje Slovenci – Slovenci na Hrvaškem vabita na predavanje mag. Marka Smoleta PALČAVA ŠIŠA IZ PLEŠC NA ČEBRANSKEM. Predavanje bo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v razstavni dvorani v četrtek, 19. septembra 2019 ob 18. uri. Na vodenem ogledu po razstavi bosta ob 17. uri z vami avtorici dr. Barbara Riman in Helena Janežič.

Več

11-9-2019
Dr. László Göncz se bo v sredo, 11. septembra 2019, s prispevkom udeležil konference Odpiranje meje 1989 v Körmendu na Madžarskem.

Več

6-9-2019
V četrtek, 5. septembra 2019 je ob 18. uri je potekalo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani predavanje dr. Barbare Riman, znanstvene sodelavke Inštituta za narodnostna vprašanja SLOVENCI NA HRVAŠKEM.

Več

6-9-2019
Izšla je 209. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. maja 2019 do 9. maja 2019.

Več