English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

DECEMBER 2018

 

1.

BADIOU, Alain, 1937-
    What is to be done? : a dialogue on communism, capitalism, and the future of democracy / Alain Badiou and Marcel Gauchet ; moderated by Martin Duru and Martin Legros ; translated by Susan Spitzer. - Cambridge ; Malden : Polity, 2016. - XVI, 155 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Prevod dela: Que faire?. - Kazalo
ISBN 978-1-5095-0170-0
ISBN 978-1-5095-0171-7 (broš.)
141.7:32
141.82:316.323.6(047.53)
COBISS.SI-ID 40500269

2.

BAUDER, Harald
    Migration borders freedom / Harald Bauder. - London ; New York, NY : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa Business, [2017]. - XIV, 135 str. ; 24 cm : ilustr. - (Routledge studies in human geography ; 63)

Bibliografija: str. 128. - Kazalo
ISBN 978-1-138-54499-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 13777997

3.

    I CINQUANT'ANNI del Centro di ricerche storiche tra studio e identitá (1968-2018) : l'album del percorso / [redattore Silvano Zilli]. - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione italiana ; Trieste : Università popolare, 2018. - 470 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Etnia. Extra serie / Centro di ricerche storiche ; n. 4, ISSN 0353-3271)

Sažetak ; Povzetek ; Summary
ISBN 978-953-7891-23-7
001.32(497.5Rovinj)"1968/2018"
COBISS.SI-ID 68465250

4.

DRAGAN, Zvone
    Od politike do diplomacije / Zvone Dragan ; [spremno besedo napisala Milan Brglez in Roman Kirn]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 304 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Spremna beseda / Milan Brglez: str. 9-12. - Spremna beseda / Roman Kirn: str. 13-15

ISBN 978-961-287-094-2 : 29 EUR (trda vezava)
929Dragan Z.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 296300288

5.

ELLIOTT, John Huxtable, 1930-
    Scots and Catalans : union and disunion / J. H. Elliott. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2018. - XI, 339 str. : zvd. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Scots & Catalans : union & disunion. - Bibliografija: str. 306-319. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Dynastic union, 1469-1625 ; Rebellion and its aftermath, 1625-1707/1716 ; Incorporating unions, 1707-1789 ; Nations and states, 1789-1860 ; The call for home rule, 1860-1976 ; Breaking away? 1975-2017 ; Epilogue

ISBN 978-0-300-23495-4
ISBN 0-300-23495-3
94(41/49)
COBISS.SI-ID 23207989

6.

    The GHETTO in global history : 1500 to the present / edited by Wendy Z. Goldman and Joe William Trotter. - 1st ed. - New York : Routledge, 2018. - XVI, 359 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo. - Vsebina: Acknowledgements ; Introduction: the ghetto made and remade / Wendy Z. Goldman and Joe W. Trotter ; The early modern Jewish ghetto ; Ghetto : etymology, original definition, reality, and diffusion / Benjamin Ravid ; The end to confessionalism : Jews, law, and the Roman ghetto / Kenneth Stow ; The early modern ghetto : a study in urban real estate / Bernard Cooperman ; Venice : a culture of enclosure, a culture of control : the creation of the ghetto in the context of early cinquecento / Samuel D. Gruber ; Nazi ghettos ; "There was no work, we only worked for the Germans" : ghettos and ghetto labor in German-occupied soviet territories / Anika Walke ; Hunger in the ghettos / Helene Sinnreich ; Am I my brother's keeper? : Jewish committees in the ghettos of the Mogilev district and the Romanian authorities in Transnistria, 1941 to 1944 / Gali Mir-Tibon ; Jewish resistance in ghettos in the former Soviet Union during the holocaust / Zvi Gitelman and Lenore J. Weitzman ; When (and why) is a ghetto not a "ghetto"? : concentrating and segregating Jews in Budapest, 1944 / Tim Cole ; U.S. and African ; Shifting "ghettos" : established jews, jewish immigrants and african-americans in chicago 1880-1960 / Tobias Brinkman ; "Is a Negro district, in the midst of our fairest cities, to become connotative of the ghetto"? : using corpus analysis to trace the "ghetto" in the black press, 1900-1930 / Avigail Oren ; Constrained but not contained : patterns of everyday life and the limits of segregation in 1920s Harlem / Stephen Robertson ; The American ghetto as an international human rights crisis : the fight against racial restrictive covenants, 1945-1948 / Jeffrey Gonda ; Unmaking the ghetto : community development and persistent social inequality in Brooklyn, Los Angeles, and Philadelphia / Brian Purnell ; Urban locations, apartheid, and the ghetto in Southern Africa ; "Their world was a ghetto" : space, power and identity in Alexandra, South Africa's squatters' movement, 1946-47 / Dawne Curry ; Citizens, not subjects : spatial segregation and the making of Durban's African / Working Class ; Alex lichtenstein ; Location culture in South Africa / Gavin Steingo

ISBN 978-1-138-28229-2 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-138-28230-8 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 9781315099774! (e-knjiga)

COBISS.SI-ID 13777741

7.

GOLEC, Boris
    Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem : med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo / Boris Golec ; [urednik Matjaž Grahornik ; prevod povzetka v nemščino Tina Bahovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018 (Begunje : Cicero). - 196 str. : ilustr., rodosl. tabela ; 24 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 18. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 13)

300 izv. - Bibliografija: str. 183-193 in v opombah na dnu str. - Zusammenfassung: Die letzten Nachkommen Valvasors im slowenischen Gebiet: zwischen Heimatkunde, Nostalgie, Politik, Kunst und Euthanasie. - Financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

ISBN 978-961-05-0128-2 : 15,00 EUR
929.52Valvasor
COBISS.SI-ID 296753664

8.

    IVAN Rudolf : ob 120-letnici rojstva / [urednica in avtorica, izbor fotografij in drugega dokumentarnega gradiva s podnapisi Irena Uršič ; avtorji Gorazd Bajc ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018 (Ljubljana : Januš). - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6665-53-7 : 25,00 EUR

929Rudolf I.(082)
94(497.47)"19"(082)
94(450.36=163.6)"19"
323.15(450.36=163.6)"19"
COBISS.SI-ID 297259264

9.

KRESTIĆ, Vasilije
    O nazivu jezika u prošlosti Hrvatske / Vasilije Đ. Krestić. - Beograd : Udruženje za odbranu ćirilice "Dobrica Erić", 2017 (Beograd : Draslar partner). - 94 str. ; 17 cm

Tiraž 1.000. - Opombe z bibliografijo med besedilom

ISBN 978-86-89027-08-2 (karton)

811.163.42"1848/1914"
821.163.41(497.5)"1848/1914"
81'271(497.5)"1848/1914"
COBISS.SI-ID 241910796

10.

LEŠNIK, Avgust
    Rdeča mavrica : delavska socialistična gibanja na razpotjih: 1848-1918-1948 : historično-sociološki traktati / Avgust Lešnik ; [prevod povzetka Mateja Petan]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 544 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/123. - 200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija avtorja: str. 509-510. - Bibliografija: str. 511-538. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0119-7 (broš.) : 29,90 EUR

94(100)"1848/1948"
329.14/.15(100)"1848/1948"
COBISS.SI-ID 296857088

11.

LOWE, Keith, 1970-
    Strah in svoboda : kako nas je spremenila druga svetovna vojna / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 503 str., [8] f. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The fear and the freedom. - Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 473-497. - Kazalo

ISBN 978-961-287-095-9 : 34,00 EUR
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 296368384

12.

MILAŠ, Nikodim
    Uspomene iz prvih godina srpskog političkog života na primorju / Nikodim Milaš. - Ljubljana : Društvo Srpska zajednica, 1995 (Ljubljana : [Ja grafika]). - VIII, 62 str. : avtorj. sl. ; 20 cm. - (Istorijska biblioteka Srpske zajednice ; knj. 1)

Cir. - 1.000 izv. - Izv. izd.: Zadar, 1903
949.713 Dalmacija(=861)"18"
COBISS.SI-ID 50653440

13.

ORSINI, Alessandro, 1975-
    Žrtvovanje : življenje v fašistični milici / Alessandro Orsini ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 297 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sacrifice. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija z opombami: str. 293-297

ISBN 978-961-6627-77-1 : 27,00 EUR
329.18(450)
COBISS.SI-ID 296042752

14.

    RUDOLF Maister : sto let severne meje : življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874-1934 / [uredniški odbor Nela Malečkar ... [et al.] ; slikovno gradivo izbral in opisal Primož Premzl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Srbija : Rotografika). - 316 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

1.700 izv. - Bibliografija del o Rudolfu Maistru (1987-2016) / Dejan Kac: str. 295-316. - Vsebuje tudi: Kitica mojih / R. Maister

ISBN 978-961-01-5258-3 : 39,99 EUR

929Maister R.(082)
821.163.6-1
821.163.6.09Maister R.(082)
94(497.41)"1918/1919":929Maister R.(082)

COBISS.SI-ID 296216064

15.

SMOLE, Marko, 1963-
    Deset let Etnološke zbirke Palčava šiša, Plešce : s poročilom o 10. etnološki raziskovalni delavnici = Deset godina Etnološke zbirke Palčičeva šiša : sa izveštajem o 10. etnološkoj istraživačkoj radionici / Marko Smole ; prijevod hrvatskog teksta, prevod hrvaškega besedila Slavko Malnar ; fotografije Marko Smole, Sonja Smole Možina, arhiv Palčave šiše. - Plešce [i. e.] u Čabru : Ogranak Matice hrvatske, 2017 (Izlake : Grafex). - 59 str. : fotogr. ; 21 cm + popravki

Na nasl. str. tudi: Palčava šiša : etnološka zbirka rodbine Čop, Plešce, Dolina Čabranke. - Besedilo slov., poročilo v slov. in hrv. prevodu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 54-59. - Abstract

ISBN 978-953-7541-56-9
728.1(497.5-3)(091)
COBISS.SI-ID 293797376

16.

    STRAŽARJI Karavank : Lojze Ude in boji za severno mejo / [urednika Miha Šimac in Blaž Torkar ; prevod Šola za tuje jezike MORS]. - 1. izd. - Kranj : Društvo general Rudolf Maister, 2018. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 119-126. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-288-799-5

94(497.4)"1918/1919"(082)
929Udel L.(082)
COBISS.SI-ID 296882432

17.

SVOLJŠAK, Petra, 1965-
    Leta strahote : Slovenci in prva svetovna vojna / Petra Svoljšak, Gregor Antoličič ; z okvirnima črticama Ivana Cankarja ; in predgovorom Toneta Partljiča. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 432 str. : ilustr. ; 26 cm

2.800 izv. - Gospod stotnik / Ivan Cankar: str. 9-11. - Ivan Cankar - včeraj in danes / Tone Partljič: str. 13-27. - Kostanj posebne sorte / Ivan Cankar: str. 405-406. - Bibliografija: str. 407-423. - Kazalo

ISBN 978-961-282-316-0 : 39,99 EUR
94(100)"1914/1918"
94(497.4)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 296931584

18.

ŠÖVEGEŠ Lipovšek, Gordana
    Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Padli in pogrešani / [avtorica Gordana Šövegeš Lipovšek ; fotografije Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2016 ([Maribor] : Eurografis). - 183 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 400 izv. - Predgovor / Metka Fujs: str. 3-4

ISBN 978-961-6579-28-5
94(497.411)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 86337793

19.

    V iskanju svobode : leto 1968 in njegova dediščina / [uredila Miljana Cunta ; prevod iz angleščine Roman Vučajnk]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorjih: str. 148-149. - V iskanju svobode: 1968-2018 / Kaja Širok: str. 7-11. - Hrup / Čander Mitja: str. 13-16. - Bibliografija pri treh prispevkih

ISBN 978-961-284-473-8
94(4)"1968"(082)
323.233-057.875(4)"1968"(082)
COBISS.SI-ID 297016576Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 14. 1. 2019


 

NOVICE

8-8-2019
Izšla je 207. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 19. aprila 2019 do 25. aprila 2019.

Več

24-7-2019
Izšla je 206. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 12. aprila 2019 do 18. aprila 2019.

Več

16-7-2019
Izšla je 205. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 5. aprila 2019 do 11. aprila 2019.

Več

9-7-2019
Izšla je 204. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 29. marca 2019 do 4. aprila 2019.

Več