English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
1.

BREZIGAR, Bojan
    Pogled izza meje / Bojan Brezigar ; [spremno besedo napisal Matija Stepišnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 379 str. ; 23 cm

400 izv. - Glas, ki ne utihne / Matija Stepišnik: str. 377-379

ISBN 978-961-287-116-1 : 22,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 300215040

2.

CENCIČ, Mira
    Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija] / Miroslava Cencič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 528 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 18)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-37-5 : 36,00 EUR

373.3(497.4)(091)
37(=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 298077440

3.

GALLOB, Janez
    Nekje med zemljo in nebesi = Irgendwo zwischen Himmel und Erde / Janez Gallob Trupi - France ; [predgovor Alojz Gallob ; uvodna beseda Marjan Linasi ; prevod iz slovenščine Marko Gallob]. - 1. izd. = 1. Ausg. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Dedijevi spomini - uvodna beseda = Großvaters Erinnerungen - Einleitung / Marjan Linasi: str. 10-37. - Predgovor = Vorwort / Lojz Gallob: str. 38-41. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-3-7086-0987-4 : 26,00 EUR

929Gallob J.
94(436.5=163.6)"1938/1945"(092)

COBISS.SI-ID 299384064

4.

GANTSCHACHER, Herbert
    Viktor Ullmann, priča in žrtev apokalipse / Herbert Gantschacher ; [dodatno besedilo Aneja Rože ; spremno besedilo Marko Klavora ; prevod Angela Žugič]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2018 (Ljubljana : Silveco). - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Razstavni projekt Viktor Ullmann - priča in žrtev apokalipse v Goriškem muzeju (23. 10. 2018 - 18. 10. 2019) / Marko Klavora: str. 7-9. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 100-105. - Vsebuje tudi: Plinsko bojevanje na soški fronti s poudarkom na 12. soški bitki / Aneja Rože. - str. 113-135. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-6201-74-2

929Ullmann V.(083.824)
94(497.473)"1917"(083.824)
623.459(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 296921344

5.

GÖNCZ, László
    Emberek a pannon végeken : huszadik századi sorsok a magyar-szlovén határ mentén / Göncz László. - Szombathely : Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2019. - 341 str. ; 24 cm

O avt. na ov. - Opombe z bibliografijo na koncu prispevka

ISBN 978-615-5145-41-4

821.511.141-94
323.15(497.4-18)

COBISS.SI-ID 13947804

6.

PIBERNIK, France
    Dohojene stopinje : pogovori in dokumenti : 2000-2018 / [intervjuval] France Pibernik in [intervjuvanec] Zorko Simčič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 491 str., [50] str. pril. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-515-5 : 29 EUR

929Simčič Z.(047.53)

COBISS.SI-ID 299996928

7.

PINKER, Steven, 1954-
    Razsvetljenstvo zdaj : v zagovor razumu, znanosti, humanizmu in napredku / Steven Pinker ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 842 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Enlightenment now. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 600 izv. - Bibliografija in opombe z bibliografijo: 629-769. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-33-2 : 28,90 EUR

316.42:316.62

COBISS.SI-ID 299320064

8.

RIMAN, Barbara
    Slovenska društva u Hrvatskoj : od 1886. do 1991. godine / Barbara Riman ; [recenzenta] Darko Dukovski, Matjaž Klemenčič. - Rijeka : Vijeće slovenske nacionalne manjine primorsko goranske županije=Svet slovenske nacionalne manjšine primorsko goranske županije : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-56653-2-8 (broš.)

COBISS.SI-ID 13854541

9.

    U sjeni Velikoga rata : odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016 / uredili Mihovil Dabo i Milan Radošević. - Pula : Istarsko povijesno društvo = Società Storica Istriana = Istrsko zgodovinsko društvo : Povijesni i pomorski muzej Istre = Museo storico e navale dellʹIstria, 2019. - 391 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Besedilo v hrv., it. ali slov. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Sažeci ; Povzetki ; Riassunti ; Summaries

ISBN 978-953-59439-1-4

94(497.4/.5Istra)"1914/1918"(082)

COBISS.SI-ID 44794413
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 12. 8. 2019
NOVICE

26-5-2020
Inštitut za narodnostna vprašanja je tudi letos sodeloval na sejmu akademske knjige Liber.ac.

Več

27-3-2020
V okviru projekta Okupacijske meje 1941-1945, pri katerem Inštitut za narodnostna vprašanja sodeluje kot zunanji partner, je potekal pogovor ZGODOVINARJI O PREKMURJU, v katerem so sodelovali dr. Božo Repe, dr. László Göncz, dr. Darja Kerec in dr. Attila Kovács. Posnetek pogovora si lahko pogledate na Facebook-u strani projekta Okupacijske meje.

Več

24-2-2020
V petek, 21. 2. 2020 je v Mestni knjižnici Poreč potekala predstavitev knjige Slovenska društva u Hrvatskoj od 1886. do 1991. Godine, avtorice dr. Barbare Riman.

Več

21-2-2020
Na konferenci Ad hoc državice (oz. državice »muhe enodnevnice«) na območju ti. zgodovinske Madžarske v obdobju 1918–1921, ki jo organizirata Nemzeti Közszolgálati Egyetem EJKK Közép-európai Kutatócsoportja (Inštitut za srednjeevropske študije Narodne univerze za javno upravo) in MTA – Lendület Trianon 100 Kutatócsoport (Madžarska znanstvena akademija – Raziskovalna skupina »Lendület Trianon 100«), v torek, 25. 2. 2020, v Budimpešti (NKE Ludovica Campus, Széchenyi díszterem) bo s prispevkom »Murska republika« Vilmoša Tkalcza - Predrzno (neodgovorno) »ustanavljanje države« nekega namestnika komisarja, sodeloval dr. László Göncz (INV).

Več