English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
1.

BREZIGAR, Bojan
    Pogled izza meje / Bojan Brezigar ; [spremno besedo napisal Matija Stepišnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 379 str. ; 23 cm

400 izv. - Glas, ki ne utihne / Matija Stepišnik: str. 377-379

ISBN 978-961-287-116-1 : 22,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 300215040

2.

CENCIČ, Mira
    Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija] / Miroslava Cencič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 528 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 18)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-37-5 : 36,00 EUR

373.3(497.4)(091)
37(=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 298077440

3.

GALLOB, Janez
    Nekje med zemljo in nebesi = Irgendwo zwischen Himmel und Erde / Janez Gallob Trupi - France ; [predgovor Alojz Gallob ; uvodna beseda Marjan Linasi ; prevod iz slovenščine Marko Gallob]. - 1. izd. = 1. Ausg. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Dedijevi spomini - uvodna beseda = Großvaters Erinnerungen - Einleitung / Marjan Linasi: str. 10-37. - Predgovor = Vorwort / Lojz Gallob: str. 38-41. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-3-7086-0987-4 : 26,00 EUR

929Gallob J.
94(436.5=163.6)"1938/1945"(092)

COBISS.SI-ID 299384064

4.

GANTSCHACHER, Herbert
    Viktor Ullmann, priča in žrtev apokalipse / Herbert Gantschacher ; [dodatno besedilo Aneja Rože ; spremno besedilo Marko Klavora ; prevod Angela Žugič]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2018 (Ljubljana : Silveco). - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Razstavni projekt Viktor Ullmann - priča in žrtev apokalipse v Goriškem muzeju (23. 10. 2018 - 18. 10. 2019) / Marko Klavora: str. 7-9. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 100-105. - Vsebuje tudi: Plinsko bojevanje na soški fronti s poudarkom na 12. soški bitki / Aneja Rože. - str. 113-135. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-6201-74-2

929Ullmann V.(083.824)
94(497.473)"1917"(083.824)
623.459(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 296921344

5.

GÖNCZ, László
    Emberek a pannon végeken : huszadik századi sorsok a magyar-szlovén határ mentén / Göncz László. - Szombathely : Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2019. - 341 str. ; 24 cm

O avt. na ov. - Opombe z bibliografijo na koncu prispevka

ISBN 978-615-5145-41-4

821.511.141-94
323.15(497.4-18)

COBISS.SI-ID 13947804

6.

PIBERNIK, France
    Dohojene stopinje : pogovori in dokumenti : 2000-2018 / [intervjuval] France Pibernik in [intervjuvanec] Zorko Simčič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 491 str., [50] str. pril. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-515-5 : 29 EUR

929Simčič Z.(047.53)

COBISS.SI-ID 299996928

7.

PINKER, Steven, 1954-
    Razsvetljenstvo zdaj : v zagovor razumu, znanosti, humanizmu in napredku / Steven Pinker ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 842 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Enlightenment now. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 600 izv. - Bibliografija in opombe z bibliografijo: 629-769. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-33-2 : 28,90 EUR

316.42:316.62

COBISS.SI-ID 299320064

8.

RIMAN, Barbara
    Slovenska društva u Hrvatskoj : od 1886. do 1991. godine / Barbara Riman ; [recenzenta] Darko Dukovski, Matjaž Klemenčič. - Rijeka : Vijeće slovenske nacionalne manjine primorsko goranske županije=Svet slovenske nacionalne manjšine primorsko goranske županije : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-56653-2-8 (broš.)

COBISS.SI-ID 13854541

9.

    U sjeni Velikoga rata : odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. - 15. listopada 2016 / uredili Mihovil Dabo i Milan Radošević. - Pula : Istarsko povijesno društvo = Società Storica Istriana = Istrsko zgodovinsko društvo : Povijesni i pomorski muzej Istre = Museo storico e navale dellʹIstria, 2019. - 391 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Besedilo v hrv., it. ali slov. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Sažeci ; Povzetki ; Riassunti ; Summaries

ISBN 978-953-59439-1-4

94(497.4/.5Istra)"1914/1918"(082)

COBISS.SI-ID 44794413
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 12. 8. 2019
NOVICE

8-8-2019
Izšla je 207. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 19. aprila 2019 do 25. aprila 2019.

Več

24-7-2019
Izšla je 206. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 12. aprila 2019 do 18. aprila 2019.

Več

16-7-2019
Izšla je 205. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 5. aprila 2019 do 11. aprila 2019.

Več

9-7-2019
Izšla je 204. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 29. marca 2019 do 4. aprila 2019.

Več