English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo


SIMPOZIJI, KONFERENCE TER EKSPERTNA SREČANJA,V letu 2018

Vabimo vas na konferenco Sinergija modelov in izzivi poučevanja slovenskega jezika na Hrvaškem, ki jo organizirata Inštitut za narodnostna vprašanja in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Konferenca bo potekala 28. novembra 2018 na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

ZBORNIK POVZETKOV


Inštitut za narodnostna vprašanja in zagrebška pisarna Fundacije Friedrich-Ebert-Stiftung organizirata 26. in 27. januarja 2018, četrto mednarodno regionalno konferenco “Inclusion and Integration in Diverse Societies: Open Inclusive Dialogue as the Precondition for successful Inclusion and Integration of Minorities and Migrants” v hotelu City v Ljubljani.


 
   


V letu 2017:

V ponedeljek, 6. novembra 2017, je Inštitut za narodnostna vprašanja v Cankarjevem domu organiziral mednarodno znanstveno srečanje ob 25.obletnici podpisa Slovensko madžarskega sporazuma  o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (podpisan v Ljubljani, 6.novembra 1992).
Vabilo in program v slovenskem in madžarskem jeziku.

POVZETKI PREDAVANJ

   
   
   
   
   
   V četrtek, 16. marca 2017 je Inštitut za narodnostna organiziral znanstveno konferenco z naslovom Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri.
Program


 
 

V letu 2016:

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sta 12. maja 2016 v Mestnem muzeju v Ljubljani organizirala pogovor o jeziku, družbi, identiteti …

15. maja 2016 je v hotelu City v Ljubljani Inštitut za narodnostna vprašanja organiziral strokovno srečanje z naslovom »Supporting the education in mother tongue: contribution to the revitalisation of minority Languages«.

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI in Inštitut za narodnostna vprašaja sta 17. junija 2016 v Trstu organizirala mednarodni seminar Modeli politične participacije in samouprave narodnih manjšin v državah članicah Srednjeevropske pobude.

Inštitut za narodnostna vprašanja in zagrebška pisarna Fundacije Friderich Ebert sta 18. in 19. novembra 2016 organizirala tretjo mednarodno regionalno konferenco »Vključevanje in integracija v notranje raznolikih družbah: Vključevanje in integracija manjšin in migrantov, vključno z iskalci azila in begunci« (International Regional Conference “Inclusion and Integration in Diverse Societies: Inclusion and Integration of Minorities and Migrants, including Asylum Seekers and Refuges”).

V letu 2015:

Inštitut za narodnostna vprašanja, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin in Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša so ob 100-letnici akademika prof. dr. Antona Vratuše in 90-letnici Inštituta za narodnostna vprašanja organizirali  okroglo mizo »Slovenci na avstrijskem Štajerskem med tradicijo in inovacijo«. Okrogla miza je  potekala 20. marca 2015.

Inštitut za narodnostna vprašanja je 14. oktobra 2015 v dvorani Mestnega muzeja v Ljubljani organiziral okroglo mizo »Kaj po tem? Vključevanje prebežnikov v Sloveniji«.

Inštitut za narodnostna vprašanja in Zagrebška pisarna Fundacije Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung) sta 20. novembra 2015 v konferenčni dvorani Hotela City v Ljubljani organizirala okroglo mizo o urejanju in upravljanju migracij ter o begunski krizi v kontekstu uspešnih strategij in politik upravljana različnosti.
Inštitut za narodnostna vprašanja je v soorganizaciji s Kluboma koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora v sklopu obeleževanja svoje 90-letnice organiziral mednarodni simpozij »Slovenska narodna skupnost v Avstriji 60 let po podpisu Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP)«, ki je potekal 30. novembra 2015, v dvorani Slovenske matice v Ljubljani.

VABILO

   
   
   

V letu 2014:

Inštitut za narodnostna vprašanja in Slovenski raziskovalni inštitut vabita na okroglo mizo Raziskovanje etničnosti: med sedanjostjo in prihodnostjo, ki bo 17. decembra 2014 ob 11. uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

VABILO IN PROGRAM

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu in Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu so v petek, 28. novembra 2014, v dvorani Tessitori v Trstu organizirali mednarodno znanstveno konferenco "Med memorijo in travmo: koncentracijska taborišča in gulagi v spominih pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe-Jadran".  
Več ...
 


Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Friedrich-Ebert- Stiftung, izpostava Zagreb sta 28. in 29. novembra 2014 v Ljubljani organizirala mednarodno konferenco Vključevanje in integracija v raznolikih družbah: Strategije in izkušnje upravljanja različnosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi.


Ob Dnevu Inštituta za narodnostna vprašanja, je bila 31. januarja 2014 ob 11. uri, v okrogli dvorani poslovne stavbe TR-3 v Ljubljani, organizirana predstavitev rezultatov projekta Porabski Slovenci v »madžarskemu gulagu«. O projektu sta spregovorila dr. Katalin Munda Hirnök in dr. Attila Kovács.  
V letu 2012:

Slovenski raziskovalni inštitut in Inštitut za narodnostna vprašanja Vas vljudno vabita na konferenco z naslovom »Slovenci v sosednjih državah Republike Slovenije kot predmet raziskovanja v okviru nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov«,
ki bo potekala v petek, 14. decembra 2012, v prostorih Narodnega doma v Trstu.

VABILO IN PROGRAM 

V letu 2011:

Odbor Slovenske akademije znanosti in umetnosti za preučevanje narodnih manjšin, Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša / Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark – Pavelhaus in Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci so v torek, 15. november 2011 v dvorani SAZU, Novi trg 3, Ljubljana, organizirali znanstveni posvet »Živeti z mejo«
Značilnosti sodobnega položaja manjšin na avstrijskem Štajerskem
***
 
V petek, 28. oktobra 2011 sta inštitut za narodnostna vprašanja obiskala priznana strokovnjaka prof. Terrence G. Wiley in Dónall Ó Riagáin.

Krajši predstavitvi, prof. Wiley je spregovoril o etnični raznolikosti in jezikovni politiki v ZDA (Ethnic diversity and language policy in USA), Dónall Ó Riagáin pa o uspehih in izzivih jezikovne raznolikosti (Linguistic diversity: success and challenges) se je razvila zanimiva razprava  o pomembnosti ohranjanja večjezičnosti prebivalstva.


 ***
 
Inštitut za narodnostna vprašanja
je v okviru ESS projekta
»Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«
organiziral mednarodno konferenco
Formalno in neformalno izobraževanje Romov: različni modeli in izkušnje,
 
 v petek, 21. oktobra 2011
v Centru Evropa (Dalmatinova 4) v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri.
 
Namen mednarodne konference je predstaviti nekatere dosedanje rezultate projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala, v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« in omogočiti izmenjavo izkušenj na področju družbenega vključevanja Romov s strokovnjaki iz Slovenije in iz drugih držav. Razprave tujih strokovnjakov, ki bodo predstavljene na konferenci, vključujejo analizo sedanjih razmer v različnih državah, prikaz prevladujočih modelov vključevanja Romov in možne alternativne rešitve. Pričakovani rezultati so med drugim primerjalni pregled glavnih vsebinskih izzivov, vzpostavitev sodelovanja med strokovnjaki in predstavniki romske skupnosti ter spoznavanje konkretnih primerov na področju izobraževanja Romov v Sloveniji in v drugih evropskih državah. 

   
   
   


 

 ***

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Inštitut za narodnostna vprašanja in

Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 
so 27. in 28. junija 2011 na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti organizirali mednarodno znanstveno konferenco
 
GENERACIJSKE RAZLIKE KOT IZZIV ZA IZSELJENSKE IN ZAMEJSKE SKUPNOSTI
V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI
 
Prvi dan konference, ponedeljek 27. junija 2011, je bil posvečen izzivom, s katerimi se srečujejo izseljenske skupnosti ter vlogi mladih pri njihovem ohranjanju in razvoju.
 
Drugi dan konference, torek 28. junija 2011, je bil posvečen izzivom medgeneracijskih razmerij in vlogi mladih v zamejskih skupnostih. 
 
 
 

V letu 2010:
V sklopu obeleževanja svoje 85-letnice je Inštitut za narodnostna vprašanja 14. oktobra 2010 na Brdo pri Kranju organiziral mednarodni simpozij
»Koroški Slovenci 55 let po podpisu Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije«.

***

Inštitut za narodnostna vprašanja je bil soorganizator

mednarodne znanstvene konference
SLOVENSKI JEZIK V STIKU – SODOBNE USMERITVE VEČJEZIČNEGA IN MANJŠINSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Koper, 10.−11. september 2010.

V letu 2009: 

Inštitut za narodnostna vprašanja in Inštitut za raziskovanje etničnih in narodnih manjšin pri Madžarski akademiji znanosti sta 16. novembra 2009 v Monoštru organizirala simpozij z naslovom »Položaj slovenske narodne manjšine na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji«.

Program simpozija


Iz programa:

 Foto: Karel Holec in Nikoletta Vajda.


V medijih:
Slovenski utrinki, oddaja madžarske TV

_____________________________________________________________________________________
 

V letu 2008 je INV pripravil in uspešno izvedel konferenco in simpozij:
 
Mednarodna konferenca Transnacionalne etnične skupnosti: država in njena diaspora je potekala v juniju 2008.
V ospredje razprave je bilo postavljeno vprašanje, kako sodobne nacionalne države upravljajo odnos med seboj in skupnostmi, ki jih štejejo za svoje etnične diaspore. Predstavljeni so bili primeri Izraela, Nizozemske, Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Kitajske in arabskih držav. Poleg strokovnih nastopov uglednih mednarodnih avtoritet na tem področju – prof. Sammy Smooha, prof. Ton van Naerssen, prof. Mladen Klemenčič, dr. Irena Šumi – in mladih strokovnjakov je konferenca ponudila tudi aktivno izmenjavo mnenj in stališč z zainteresiranim občinstvom.

____________________________________________________________________________________


20. oktobra 2008 je bil INV glavni prireditelj interdisciplinarnega simpozija v Celju »
Korotan v srcu: Osem desetletij Kluba koroških Slovencev«.
14 domačih in 5 tujih (zamejskih) referentov je na primeru enega najvidnejših nosilcev čezmejnega sodelovanja osvetlilo poplebiscitno emigracijo koroških Slovencev, organizacijski razvoj pregnanskih združenj od dvajsetih let 20. stoletja do danes, tradicionalno vpetost sodelovanja v okviru "skupnega slovenskega kulturnega prostora" v bilateralno sodelovanje med sosednjima državama ter obseg in ohranjenost za obravnavano temo relevantnih arhivskih virov. Simpozij z nad 60 udeleženci ter spremljajoče prireditve (od razstave do slavnostne akademije) so bile deležne velike pozornosti slovenskih in zamejskih TV, radijskih ter tiskanih medijev. Vnaprej razmnoženemu zvezku s povzetki referatov naj bi sledil obsežnejši zbornik.   

Program simpozija
Povzetki referatov
NOVICE

11-4-2024
Vabljeni na mednarodni simpozij, kjer bo sodelavec dr. Robert Devetak nastopil s prispevkom: Dobrodelno delovanje goriškega plemstva v desetletjih pred prvo svetovno vojno.

Več

10-4-2024
V četrtek, 11.4.2024 bo imela dr. Barbara Riman na oddelku za južnoslovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu predavanje z naslovom "Učenje slovenskega jezika na Hrvaškem.«

Več

8-4-2024
Udeležba na okrogli mizi v Cambridge-u Sodelavka INV, dr. Lara Sorgo, se je udeležila okrogle mize z naslovom Kin-state minorities and media consumption v sklopu konference BASEES (British Association for Slavonic and Eastern Europe Studies) v Cambridge-u.

Več

4-4-2024
Prijazno vabljeni na predstavitev zbornika Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes, ki bo v torek, 9. 4. 2024, ob 18.30 v Slovenskem knjižnem centru Haček (Paulitschgasse 5-7, 9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija).

Več