1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_white
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi je uradno nastal 6. julija 2001. Nastal je pod pokroviteljstvom grškega Ministrstva za zunanje zadeve in Vlade Republike Slovenije (Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za šolstvo znanost in šport.

Kot posebna enota deluje v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja, s sedežem na Erjavčevi 26 v Ljubljani.

Inštitut za narodnostna vprašanja
Erjavčeva 26, p.p. 1723
1101 Ljubljana
Tel: 01 2001870
Faks: 01 251 09 64
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani