1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white

Sodelovanje po celem svetu

Inštitut za narodnostna vprašanja in Mednarodni center za medetnične študije pri svojem delu sodelujeta z mnogimi institucijami in mednarodnimi organizacijami (npr. Združeni narodi, UNESCO, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Pakt stabilnosti za JV Evropo, itd.), organizirata ali soorganizirata pa tudi vrsto mednarodnih znanstvenih konferenc, posvetov in seminarjev, ki so se ukvarjali z državljansko vzgojo oz. vzgojo za demokratično državljanstvo, urejanjem in upravljanjem (medetničnih) odnosov ter s problematiko zgodnjega zaznavanja, preprečevanja, upravljanja in razreševanja konfliktov.

Uslužbenci Inštituta za narodnostna vprašanja o urejanju in upravljanju odnosov ter preprečevanju, zgodnjem zaznavanju, upravljanju in razreševanju konfliktov predavajo na številnih inštitucijah doma in v tujini.
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani