1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi se ukvarja prvenstveno s preučevanjem medetničnih odnosov, položajem in zaščito etničnih manjšin v Jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja kot posebna enota, ki se ukvarja pretežno z naslednjimi dejavnostmi:

  • Izvaja aktivnosti in projekte, vključno z raziskovalnimi projekti, ki stremijo k promociji demokracije k zaščiti manjšin, spoštovanju človekovih pravic. Zavzema se za promocijo, izvajanje in razvoj obstoječih mednarodnih in državnih standardov na področju varovanja človekovih vravic in varstva etničnih manjšin

  • Ukvarja se s promocijo dobrih medetničnih odnosov, tolerantnosti, sožitja in sodelovanja v etnično raznolikih družbah v Jugovzhodni Evropi in širše.

  • Preučuje in promovira uspešno upravljanje etnične raznolikosti in etničnih odnosov.

  • Izvaja izobraževanja in druge aktivnosti na področju preprečevanja in zaostrovanja konfliktov, upravlja odnosov in razreševanja konfliktov.

1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani