> prva stran > kraji > Murska Sobota   
 

Murska Sobota

Murska Sobota leži v ravnini ob rečici Ledavi, kjer se obdelan, suh, prodnat svet najbolj približa ledavskemu mostišču in je prehod najlažji. Murska Sobota ima središčno lego Pomurja, med avstrijsko in madžarsko mejo.
Kot mesto je Sobota določeno opredeljena leta 1366 in 1431. Že v visokem srednjem veku je bila pomembno gospodarsko, prometno in cerkveno središče. Sobota kot mesto in trg je imela pravico do sejmov. Te omenjajo 1479 in 1697, ni pa ohranjenih dokumentov o trških pravicah. V 17. stoletju so Turki mesto in okolico večkrat upostošili. Grad v sedanji podobi je šele iz prve tretjine 18. stoletja.
Po katastru iz leta 1860 je bila Sobota še povsem kmečko naselje.
Prva judovska vzhodnica v 18. stoletju je bila urejena v ti. Küčanovi hiši. V Murski Soboti je bila tako kot v Lendavi do druge svetovne vojne močna judovska skupnost, o čemer je pričala imenitna sinagoga, ki so jo slavnostno odprli 31. avgusta 1908. Sinagoga je bila porušena leta 1954. Nekaj Judov je preživelio vse do takrat in ti so hoteli ohraniti tempelj svetosti, vendar pritožbe niso upoštevali takrat vodilni možje.
Zadnji soboški rabin je bil dr. Lazar Roth, rojen v Jalšvi na Češkem. Med meščani je bil zelo priljubljen človek zaradi svojih filozofskih diskusij z ljudmi. Verouk je opravljal zadaj za sinagogo, v rabinariatu, kjer je imel bogato knjižnico. Umrl je v Auschwitzu.
Precej judovskih družin je stanovalo na zdajšnji Slovenski ulici, kjer so bile trgovine, tiskarna, lekarna, gostilna. Med vodilnimi veletrgovci v Murski Soboti so bili prav Judje.
26. aprila 1944 so se morali vsi iz mesta javiti z majhno prtljago v sinagogi, kjer so bili zaprti čez noč brez hrane, nato pa naslednji dan internirani v Čakovec, potem Nagykanizo in naprej v taborišče, predvsem v Birkenau.
Sobota je danes glavno in največje mesto Prekmurja in je sedež vrste organizacij ter ustanov za celotno Pomurje. Tu so: Okrožno sodišče, zdravstveni dom, Splošna bolnica, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, tekstilna tovarna Mura, osnovne in srednje šole, Pokrajinski muzej, knjižnica, Podjetje za informiranje in drugo. Od nekdanjih meščanskih judovskih stavb v tem mestu jih je danes ostalo še kar nekaj. Na mestu kjer je stala sinagoga je danes sezidan blok, ki ga imenujejo judovski blok.

Avtor: Bojan Zadravec (bojan500@volja.net) 
 
[Stavba] [Stavba] [Stavba]
[Stavba] [Stavba] [Stavba] [Stavba]
[Stavba] [Stavba] [Stavba] [Stavba]
[Stavba] [Stavba] [Stavba] [Stavba]
[Stavba] [Stavba] [Stavba] [Molitvenik]


- O Prekmurju (html)
- Judovski zdravniki (html)


- Ljudje: Elizabeta Fürst
- Ljudje: Greta Gutman
- Kraj: Lendava
- Kraj: Beltinci
- Občina Murska Sobota